Servicehåndbok for varmepumpe

Hvorfor ha service?

  • Man opprettholder 5 års garanti.
  • Ved å ha regelmessig service av godkjent fagpersonale, er man garantert at varmepumpen har gode driftsforhold og lang levetid.
  • Man får en servicekontroll av systemet slik at varmepumpen kan trimmes inn og få en optimal virkningsgrad.
  • Man vil oppdage eventuelle feil og mangler på systemet så tidlig som mulig.
  • Det anbefales å tegne en vedlikeholdskontrakt med et autorisert VVS-firma. Dette firmaet vil sørge for at alle nødvendige vedlikeholdsarbeider uføres regelmessig.

 

knapp
Oppdatert