Om energiklasser

Energiklasse C og D er normalt for varmtvannsberedere


Virkningsgrad for en varmtvannsbereder fremkommer etter følgende beregning/måling:
Tilført elektrisk energi til bereder - tap = Energi i form av varmt vann
Virkningsgrad = Energi i form av varmt vann/forbrukt elektrisk energi

Definisjon på PEF – Primær Energi Faktor er følgende:
En konverteringsfaktor; er en koeffisient som reflekterer den estimerte, gjennomsnittlige beregnede 
40 %-ige EU-genererte virkningsgrad på elektrisitetsproduksjonen, referert til i Direktivet 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council (1); verdien av konverteringskoeffisienten er PEF=2,5.

Direktivet tar ikke høyde for at de skandinaviske landene benytter ren grønn energi i form av vannkraft; og derfor har en lavere PEF enn 2,5. Vår påvirkning i denne sammenhengen er forsvinnende liten i forhold til resten av Europa.

Primærenergifaktoren benyttes til å regne ut maksimal virkningsgrad ved følgende utregning:
100 % tilgjengelig energi - Tap i produksjon = 40 % til forbruk (100% / 2,5 = 40%)

Det teoretisk beste resultat en varmtvannsbereder kan oppnå er derfor 40 %.40% er teoretisk høyeste oppnåelige virkningsgrad for elektrisk oppvarmede varmtvannsberedere, 
se forklaring over.


Referanse til EU-direktiv: Directive 2009/125/EC no 814/2013

Produktets oppgitte tappeklasse/størrelse forteller hvilken referansetest (3XS til XXL, i henhold til Directive 2009/125/EC 814/2013) produktet er testet etter.

Oppdatert