VIWA watersafe

AdobeStock_222787395_
Fukt og vann kan føre til mugg og råte, som igjen kan føre til en helserisiko for dem som oppholder seg i boligen. 


I denne videoen treffer du Daglig leder Lasse Rypdal hos Viggo Wahl Pederesen AS. Han viser frem lekkasjesikringssystemer fra Viwa Watersafe til Hussein El Haddaoui, vinner av Norges hyggeligste Håndverker i 2021.

Watersafe lekkasjestoppere

Monteres ved vannførende installasjoner for å registrere lekkasje, stopper vanntilførselen automatisk.

LEKKASJESTOPPERE

VIWA Watersafe lekkasjestopper er et system med sensorer og magnetventil med innebygd autotest for overvåking og sikring av vannsystemene i bygg.

 

 • Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk MÅ det benyttes en lekkasjestopper.
 • Viwa lekkasjestoppere tilfredsstiller krav i byggeforskriftene (TEK 10 - TEK 17).
 • Testet og godkjent av Sintef Byggforsk.
 • De fleste forsikringsselskaper gir rabatter på forsikringspremien ved installasjon
  av en lekkasjestopper.

    9815538_watersafe dobbel blaamerket       9815541
Vannledningstiner

Enkel vanntining med Viwa Vannledningstiner.

Foruten tining er den mye brukt til fylling av pumpeledninger, varmepumpeanlegg, gulvvarme, ventilasjon, sprinkler og til vinterkonservering av innenbords båtmotorer.  Kan også leveres med slangetrommel. Bildet viser med (rød) slangetrommel. 

 • Største høyde: Ca 115 cm.
 • Største bredde: Ca. 60 cm.
 • Vekt: Ca 20 kg.
 • Propanforbruk: Temperaturavhengig.
 • Produsert i rustfritt stål.
 • Leveres nå ulakkert.
 •  VIWA vannledningstiner NRF 9815491
 • VIWA Trommel NRF 9815492

 

BRUKT I TININGSOPPDRAG

Vår gode kunde Slaatto rør AS i Seljord (Telemark) bruker Viwa vannledningstiner. Her har vanninntaket til boligen fryst ca. 15 meter utenfor husveggen. Med oppkoblet vannledningstiner tok det ca. 20 minutter, og så var vannet tilbake. Dette er ingen damptiner, og er derfor svært skånsom for alle typer rør.

 

8eac7c18-2eb3-f8f2-eb68-ec51696f33b7  bd51f44c-d5d4-cf85-1fba-dc3aff0891a7 a47b32c7-9b51-48b3-6bb4-356c39baf0c2


Powermag

Bekjemper partikkeldannelser i rør og utstyr
Avleiringer innvendig i rør og installasjoner kan føre til store driftsforstyrrelser i tekniske anlegg, og vil gi økede driftskostnader. Vannkvaliteten vil være redusert. Flekker etter avleiringer fra hardt vann gir et stygt og urent
utseende på inventar, blandebatterier etc.

For effektivt å bekjempe slike problemer bør det benyttes POWERMAG. POWERMAG er en enkel og rimelig løsning som raskt sparer inn merkostnadene med et ”gjengrodd” anlegg. I tillegg vil du være
sikret en god vannkvalitet.

 
5648802  5648803

Tinetransformator

Innebygget termisk sikring og automatsikring på primærsiden
Hvis transformatoren etter lengre tids bruk blir for varm, vil den termiske sikringen slå ut. Transformatoren må da få kjøle seg ned noen timer før den igjen kan benyttes.

Tinetransformator_LR


Sjaktvarsling

Viwa Sjaktvarsling leveres uten magnetventiler.

Sjaktvarsleren hjelper deg til å få fullstendig oversikt over ditt anlegg. Dette systemet kan ta 15 etasjer og du vil med enkle grep vite nøyaktig
hvor en eventuell lekkasje har funnet sted.

5648345_Sjaktvarsler

Ventiler5640959    5640736

Oppdatert