Returordning for varmtvannsberedere

Som produsent av varmtvannsberedere er vi pålagt av myndighetene å ha et forsvarlig system for innsamling og behandling av kasserte produkter jmf. forskriften om "kasserte elektriske og elektroniske produkter". Det er derfor innført et miljøgebyr på kr. 74,- pr. bereder til og med 400 liter.
Forskriften sier at alle produsenter og forhandlere av den type produkter forskriften omfatter er pliktig til å ta i mot kasserte produkter. For forbruker betyr dette at om man skifter bereder er rørlegger pliktig til å ta med seg den kasserte berederen. I den forbindelse er det etablert et effektivt retursystem for kasserte beredere som rørlegger, grossist eller andre virksomheter blir sittende med.

Slik gjør du det
1. Rørleggere som har kasserte beredere kan gå inn på www.renas.no. Der vil man finne følgende ikon:
avfallsikon

2. Når man klikker på dette ikonet får man opp et Norges-kart, med alle fylkene.

3. Trykk så på det aktuelle fylket, og da vil man få opp navn, adresse og telefonnummer til dem som mottar slikt avfall. Det er gratis å levere her, men hvis det er ønskelig at avfallet blir hentet, kan det evt. koste noe.

Oppdatert