Myuplink er tilbake i normaldrift - LINK TIL MANUAL

Status: Pågående
04.01.2023
Det var trøbbel i skyen i helgen, vi har nå fått melding om at alt skal være i orden igjen.

Feilen gjorde det svært vanskelig å få tilgang til bereder i appen samt å koble opp nye beredere til sky.

Her kan du lese nyttig informasjon i brukermanualen:

Link til Høiax CONNECTED produktside.  

Husk å være blid

Status: Avsluttet
13.12.2022
Denne skal settes som Avsluttet

Mer tekst her

Nettsiden kan oppleves som ustabil grunnet feil på server. Status vil bli oppdatert

Status: Feilen er rettet
23.12.2022

tekst

Oppgradering av server

Status: Feilen er rettet
25.10.2022
Her er ingress.

Vi forventer nedetid i tidsrommet 01:00 - 04:00 23. juli 2022

Oppdatert