Myuplink er i normaldrift, LINK TIL MANUAL

Status: Pågående
15.02.2023
Ingen kjente driftsforstyrrelser

 

Feilen gjorde det svært vanskelig å få tilgang til bereder i appen samt å koble opp nye beredere til sky.Her kan du lese nyttig informasjon i brukermanualen:

Link til Høiax CONNECTED produktside.

Har du spørsmål om Høiax Connected?

Da kan du kontakte Høiax servicesenter på telefon 69 35 55 00 eller sende en mail til connected@hoiax.no

 

Myuplink reagerer ikke etter oppdatering 24.01.23 (v1.25.1)

Status: Avsluttet
25.01.2023
Dersom myuplink ikke reagerer etter myUplink oppdateringen som ble sluppet 24.01.23 (1.25.1) så ber vi om at du foretar en omstart av telefonen din.

Alle systemer fungerer som de skal

Status: Avsluttet
13.12.2022
Systemene fungerer som normalt.

Endre til vintertid

Status: Avsluttet
13.12.2022
Dersom du bruker Timeplan i Connected så bør du bytte til vintertid nå.
Det gjør du på følgende måte:
Tre streker - Oppsett - 1.1 Innstillinger . Endre tidssone til 60min.

Serverfeil myUplink

Status: Feilen er rettet
17.01.2023

Det er for tiden en serverfeil i appen myUplink. Det jobbes med å rette feilen.
Connected-berederen vil produsere varme og fungere på de siste innstillingen som er satt

myUplink Serverfeil

Status: Feilen er rettet
22.12.2022

Det er en serverfeil som lager noen utfordringer i appen myUplink.

Ila søndagen begynte ting å rette seg igjen og normal funksjon ser ut til å være noenlunde gjenopprettet.

Det jobbes fortsatt med en løsning.

Feilen er ikke på berederen, og denne skal virke som normalt.

Dersom man ikke får kontakt med bereder nå:

  1. Prøv å logge ut og inn av appen først. Dersom det ikke fungerer,
  2. Sjekk at både wifi og sky ikoner lyser fast på displayet. Gjør de det så er tanken på nett, det er bare at appen sliter med å komme inn.

Her kan du lese nyttig informasjon i brukermanualen:

Link til Høiax CONNECTED produktside.

 

Ny versjon av myUplink app

Status: Feilen er rettet
31.10.2022
V1.24.0 av myUplink innehold en bug som resulterer i at appen krasjer. V1.24.1 som fikser problemet ligger nå på Google Play og App Store.

Oppdatert