Viggo Wahl Pedersen AS

Viggo Wahl
Viggo Wahl Pedersen AS er datterselskap til Høiax AS.
I tillegg til lekkasjestoppere, produserer vi vannledningstinere og behandling mot innvendige avleiringer.
Høiax distribuerer og lagerfører Viwa-produktene.

https://viggowahl.no
Oppdatert