Garantibevis for beredere

Den rustfrie tanken i varmtvannsberederne garanteres i 12 år fri fra fabrikasjons- og materialfeil etter installasjonsdato. Denne garantien gjelder kun rustfrie trykkberedere kjøpt etter 01.01.2005. For trykkløse varmtvannsberedere, industriberedere samt beredere i annet materiale enn rustfritt stål og produkter laget før 01.01.2005, gjelder andre garantibestemmelser.  Se monterings- og brukerveiledning samt teknisk dokumentasjon for garantibestemmelser for de forskjellige produktene.
12 års garanti gjelder lekkasje på den rustfrie tanken, og ikke deler som elementer, ventiler og termostater. Garantien gjelder kun når tanken er forskriftsmessig installert av autorisert rørlegger, og hvis tanken er fylt med vann før strømmen blir koblet til. Hvis vannet inneholder mer enn 60 mg Cl/l, eller er kalkholdig, skal spesialbereder benyttes om garantien skal gjelde. Ved kalkholdig vann garanteres ikke el-kolben. Lavere temperatur på termostaten (ca. 60° C) gir mindre kalk på el-kolben. 

Kun originale Høiax-deler må benyttes. Ved montering av ny varmtvannsbereder skal det gjennomspyles med friskt vann en gang pr. uke i en måned. Feil grunnet lynnedslag, overspenning, feilmontasje, overtrykk osv dekkes ikke av garantien. 

Garantiskjema

Fyll ut skjemaet for garanti når varmtvannsberederen er installert, eller fyll ut skjemaet i monteringsanvisningen og send kopi til Høiax AS pr post. Dette må gjøres innen fire (4) uker etter installasjonsdato.
Oppdatert